All posts by Yur

Project Horizon

De eerste versie van mijn ode aan het landschap, in de vorm van 240 landschapsfoto’s, 2,000 meter touw, en één groot draaiend wiel. Werd getoond in een studio in de Academie voor theater en Dans in Amsterdam, 24 t/m 28 februari 2016.

Begeleid door Thijs Wieman, techniek door Martijn van Nunen, scenografisch advies van Nynke Koopmans.

Merge/join video files, GoPro, Git2 etc. without encoding

Dear peoples, here is a batch script to merge(concatenate) your action cam video files into one file without going through the process of re-encoding the whole thing.

This especially usefull for actioncam footage, like GoPro, Gitup Git2, SJCam, etc.

The script makes use of FFmpeg, so make sure you download it first: https://www.ffmpeg.org/download.html

set path2exe="C:\Program Files\ffmpeg-20160813-6612d04-win64-static\bin\ffmpeg.exe"
(for %%i in (*.mp4) do @echo file '%%i') > list.txt
%path2exe% -f concat -i list.txt -c copy output.mp4
del list.txt

  1. Paste this code in Notepad
  2. Change the path2exe parameter to the path where your ffmpeg.exe file is
  3. Change .mp4 to the filetype that you ant to merge
  4. Save the script as xxxxx.bat, and place it next to the files you want te merge.
    MAKE SURE THERE ARE NO OTHER FILES OF THE SAME TYPE IN THAT FOLDER!!!
  5. Make sure theat there is enough free space on your hard drive to save the file
  6. Double click the .bat file and wait :-)

Hope this is usefull!

Credits for the script go to  0012012, see his original post here.

 

Bovennatuurlijk

Als de wind huilt, dan troost ik hem
Als de nacht valt, help ik haar overeind

Als de golven breken, dan maak ik ze
Als de wolken breken, dan houd ik ze vast

Als de aarde beeft, dan stel ik hem gerust
Als de dag aanbreekt, geef ik haar een kus

Een beekje loopt aan mijn hand
De bomen kleed ik aan en uit
Het onweer mag even boos zijn
De winter mag even broos zijn

Geen mens zal mij ooit zien
De vader van de bossen, de moeder van de zee

Het einde van alles

Ik  was het einde van alles.
Ik was het punt, het moment, de plaats,
waar alles tot een einde kwam.
Eerst wat ik kende, mijn huis en mijn tuin,
vervolgens mijn buurt, mijn stad en mijn land.
Alles hield op, geen geweld of geluid,
het hield gewoon op, het stopte gewoon.
Het land was gestopt, toen stopte de zee,
daarna stopten de lucht en de vogels er mee.
De zon en de maan, onze hele planeet,
stopten gewoon, voor mijn neus, in mijn schoot.
er was geen geschreeuw, er ging niemand dood,
het hield gewoon op met blijven bestaan.
Toen ging het snel, de sterren, planeten,
en alle gedachten die men was vergeten.
En alle woorden, alle vergeefse,
alle gehoorden, en toen pas het leven.
Met als laatste het leven was de ruimte pas ledig,
en als enige over waren ruimte en tijd.
Ruimte en tijd. Ruimte en tijd.
Ruimte en tijd twijfelden even.
Ruimte en tijd wilden tijd en ruimte,
wilden elkaar, dus gingen ze samen.
Zo hielden ze op, ruimte en tijd,
en als laatste was ik er, het laatste besef,
het besef van het niets, en dat is nog iets.
Het einde moest zijn, een volledige stop,
dus als laatste hield ook ik er mee op.